Verslag bezoek aan Zweden door Poultry Expertise Centre op 10 en 11 februari 2020 jl

Date

In het kader van de reeds bestaande samenwerking op het gebied van pluimveekennis- en onderzoek (als vervolg op de studiereis van een delegatie van de Regio Foodvalley in juni 2019) hebben Anne-Jo Smits en Eltjo Bethlehem van het Poultry Expertise Centre op 10 en 11 februari 2020 Östergottland en het Vreta Kluster bezocht.

Vanuit Zweden was er een vertegenwoordiging vanuit de pluimveesector (de pluimvee-branche organisatie Svenska Ägg, pluimveeehouders, Swedish University of Agricultural Sciences, Vreta College, bedrijfsleven), het Vreta Kluster en de Regio Östergottland.


Foto 1: deelnemers staande voor het centrum van het Vreta Kluster

Bedrijfsbezoeken

In de ochtend van 11 februari waren er inleidingen en vonden bedrijfsbezoeken plaats o.a aan het eierpakstation KG’s Ägg . Per dag worden ca. 3 miljoen eieren (totale eiproductie in Zweden ca. 8 miljoen eieren) verpakt en ten dele ook verwerkt en vervolgens gedistribueerd naar diverse klantgroepen, waaronder supermarkten.

   
Foto 2 en 3 : bezoek KG’s Ägg

Discussie

Na de lunch waren er presentaties van het Vreta Kluster (Helene Oscarsson), Svedfarm (Sofia Holstedt; onderwerp farmer education), Svenska Ägg (Marie Lönneskog; onderwerp eieren seksen op dag 0) en daarna een uitgebreide inleiding over de activiteiten van het Poultry Expertise Centre (Anne-Jo Smits en Eltjo Bethlehem). Tijdens de discussie werd er in detail dieper ingegaan op de kennisbehoefte in de Zweedse pluimveesector en de mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van onderzoek en kennisoverdracht (specifiek: praktische training gecombineerd met het gebruik van de in Nederland ontwikkelde e-learning methodiek). Tijdens de presentatie van het Poultry Expertise Centre bleek er bij de Zweedse deelnemers grote interesse voor (het concept van) de Regiodeal Foodvalley (en als afgeleide daarvan het PODUR project).

Vervolgafspraken en resultaten.

De volgende afspraken werden voor de komende periode gemaakt:

  1. Een twintigtal studenten van de SLU zullen in de maand maart een door PEC ontwikkelde module e-learning (egg quality) ter beschikking krijgen en volgen. De studenten krijgen hiervoor studiepunten. Na afloop zullen de ervaringen van studenten en docenten worden geëvalueerd. PEC zal een aanzet doen voor een enquete. Daarna worden afspraken gemaakt voor het vervolg.
  2. Aan Zweedse zijde zal verder worden gewerkt aan het implementeren van de PEC e-learning modules in het curriculum van het Vreta College.
  3. Van 16 t/m 18 maart 2020 zullen een tweetal Nederlandse trainers/docenten (Helmich van Rees en Ann Espeel van AERES) onder begeleiding van Anne-Jo Smits (PEC) naar het Vreta Kluster gaan. Doelen:
    1. Het uitvoeren van een (praktische) training voor een twintigtal Zweedse deelnemers uit diverse sectoren (o.a. pluimveehouders, bedrijfsleven, docenten, studenten). Deze training zal uitgevoerd volgens het in Nederland gebruikelijke concept van een combinatie van theorie, praktijk en e-learning. De training zal plaats vinden op 17 maart 2020 (hele dag).
    2. Op 18 maart zullen de trainers nader kennis maken met de Zweedse samenwerkingspartners en zal een aanzet worden gegeven voor een gezamenlijk plan voor kennisoverdracht, onderwijs en training naar zeden met Nederlandse ondersteuning in het komende jaar.
  4. In de komende maanden zal er verder worden gewerkt aan het detailleren van het PODUR project (waar nu ook van Poolse zijde interesse voor is).
  5. De Nederlandse presentatie van de Regiodeal wordt door PEC ten behoeve van de Zweedse deelnemers in het Engels vertaald, met namen ook om als inspiratiebron te dienen voor verdere samenwerking op onderzoek en innovatie.