Project PLANET (PLan for Agriculture reNewable Energy Training)

Date

Het project PLANET is een Europees project van Erasmus+, waar door vier landen (Italië, Frankrijk, Oostenrijk, Nederland), vier modules worden ontwikkeld in samenwerking met het bedrijfsleven.

Ieder land vertaalt deze 4 modules in zijn eigen taal en het uiteindelijke doel is om per land minimaal 25 studenten c.q. boeren te trainen. Het jaar 2020 is het jaar van de waarheid, de modules moeten in de maand mei worden opgeleverd op het PLATFORM en Aeres MBO Barneveld is begonnen met de eerste lessen onder het vak HUISVESTING met de vakken Zonne-energie, Biogas, Biomassa en ICT.

Poultry innovation lab
De eerste drie vakken worden aangeboden aan de klassen 1VA1 en 1VA2. Barneveld is gestart met 41 studenten die deelnemen aan dit project en we hopen voor de zomer of kort na de zomer met nieuwe groepen te starten. Naast het ontwikkelen van de vier modules, die hoofdzakelijk door het bedrijfsleven zijn gemaakt en het vertalen van de modules Zonne-energie, Biogas en Biomassa, is het belangrijk dat alle landen voldoende dissemineren (verspreiden van het nieuws over hernieuwbare energie). Aeres is verantwoordelijk dat ieder land zijn disseminatie uitvoert in o.a. “social media”, ook zijn er posters gemaakt om op beurzen (Gorinchem, Hardinxveld) reclame te maken voor het project PLANET. Daarnaast heeft ieder land 1 of 2 filmpjes gemaakt over het project PLANET met de uitleg van de modules. We hopen dit project PLANET eind 2020 af te ronden, er is nog 1 bijeenkomst in Frankrijk (Rennes) en 1 bijeenkomst in Deventer bij CCS Energie-Advies.

Hebt u vragen over dit project PLANET, neem dan contact op met Jan Gundelach of Harm Holleman.

E: j.gundelach@aeres.nl of h.holleman@aeres.nl