Online cursusmateriaal veehouderij beschikbaar via Groen Kennisnet

Date

Groen Kennisnet ontsluit in samenwerking met de agrarische onderwijsinstellingen en uitgeverij Roodbont Publishers B.V. online cursusmateriaal voor de veehouderij. Meer dan honderd e-learning hoofdstukken over de commerciële pluimveehouderij, melkveehouderij en varkenshouderij zijn nu online beschikbaar. De online cursussen behandelen verschillende thema’s binnen de pluimvee-, melkvee- en varkenshouderij.

Alle online cursussen zijn vrij toegankelijk via deze link: https://wiki.groenkennisnet.nl/site/cursusmateriaal-veehouderij

Cursusmateriaal pluimveehouderij

Via de pagina Cursusmateriaal veehouderij van Groen Kennisnet worden 7 online cursussen over de commerciële pluimveehouderij ontsloten. Met behulp van deze cursussen kun je je verdiepen in verschillende onderwerpen. Hierbij valt te denken aan pluimveevoeding, productiesystemen, gezondheid van mens en dier, dierenwelzijn en gedrag, hygiëne en maatschappij en consument. Ideaal voor lessen op afstand en voor zelfstudie.

Groeiend aanbod

Op dit moment zijn 7 cursussen pluimveehouderij, 5 cursussen melkveehouderij en 5 cursussen varkenshouderij beschikbaar. In totaal zijn dat nu al 107 e-learning hoofdstukken. Maar hier zal het niet bij blijven. Er zijn plannen om nog meer cursussen voor de pluimvee-, melkvee- en varkenshouderij te ontsluiten. Ook komen er op korte termijn cursussen bij voor andere veehouderijsectoren, zoals kalverhouderij en voor schapen- en geitenhouderij. Het online cursusmateriaal veehouderij dat ontsloten wordt via Groen Kennisnet, wordt zo het meest complete overzicht aan vrij toegankelijk, online cursusmateriaal voor de veehouderij.

Samenwerking

Het cursusmateriaal voor de pluimveehouderij is ontwikkeld door agrarische onderwijsinstellingen in samenwerking met diverse organisaties, provincies, gemeenten en het bedrijfsleven. Hierbij zijn onder andere Roodbont Publishers B.V., het Poultry Expertise Centre, CIV Agri&Food pluimvee, Privon en de provincie Gelderland betrokken geweest.