samenwerkingsovereenkomst voor het partnership van de Rabobank in het Poultry Expertise Centre

Date

Op 17 december 2019 hebben Petra Aben, directeur Agri en Food van Rabobank Midden Nederland en Bastiaan Pelikaan, voorzitter van het college van bestuur van de Aeres Groep de samenwerkingsovereenkomst voor het partnership van de Rabobank in het Poultry Expertise Centre voor de komende 3 jaar getekend.

De Rabobank is vanaf de start van het Poultry Expertise Centre in 2013 partner geweest. Ook de komende 3 jaar werken de Rabobank en Poultry Expertise Centre samen met als gezamenlijk doel om de pluimveesector in Nederland en daarbuiten te bevorderen. Er zal worden samengewerkt op het gebied van kennis, praktijkonderzoek en innovatie Onder andere door de ontvangst van (buitenlandse) gasten, via bezoeken, events en workshops. Belangrijke thema’s zijn duurzaamheid, innovatie, economische vitaliteit en maatschappelijke ontwikkelingen in de pluimvee (food en agri) sector. Dit krijgt ook vorm in projecten zoals de Regiodeal Foodvalley en het project Praktijkcentrum Emissiereductie.