Laatste bijeenkomst Project IPM Vogelmijt

Date

Op dinsdagmiddag 10 september jl. heeft de laatste bijeenkomst plaatsgevonden voor pluimveehouders en erfbetreders die betrokken zijn bij het project Implementatie IPM voor vogelmijt  op praktijkbedrijven. Dit project, dat startte in mei 2018, richt zich op de beheersing van vogelmijt in de legpluimveehouderij. 

News content

Onderdeel van dit project is de introductie van Integrated Pest Management (IPM) als methode om vogelmijt op een duurzame manier te beheersen. De pluimveehouders en begeleiders van de bedrijven waar deze methode wordt toegepast hebben reeds 7 bijeenkomsten bijgewoond waarin de problematiek en de IPM-methode werd behandeld. In deze 8 en laatste bijeenkomst waren ook de pluimveehouders van de controlebedrijven aanwezig, zodat gegevens en ervaringen konden worden uitgewisseld. In deze bijeenkomst is verder het project geëvalueerd en zijn intern voorlopige resultaten gedeeld. Dit resulteerde in een levendige discussie. Alle deelnemers ontvingen als dank voor hun bijdrage een presentje: een klok met daarop vermeld de acht stappen van IPM en de tekst ‘Neem de tijd voor vogelmijt’.

Dit project wordt afgesloten met een evenement dat in de middag van 19 november 2019 zal plaatsvinden en waar alle pluimveehouders en erfbetreders welkom zijn. Tijdens deze bijeenkomst zullen verschillende sprekers het project toelichten en resultaten, waaronder het vogelmijt bedrijfsplan, presenteren. Deze bijeenkomst zal worden gehouden bij het Aeres MBO in Barneveld. Nadere informatie over de mogelijkheid van aanmelden volgt binnenkort.

Download het persbericht.