Werkbezoek 2e Kamerleden aan FoodValley

Date

Op 27 mei jl. brachten een drietal Kamerleden een bezoek aan de FoodValley. Het programma stond in het teken van 'van boer naar consument.' Ook Poultry Expertise Centre en Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij waren hierbij betrokken. Tijdens het bezoek bij het pluimveebedrijf Van de Top stond emissiereductie centraal en de innovaties in de agrarische sector. Een project waar in een kweekcontainer vliegenmaden gekweekt worden vanuit gft-afval was hiervoor een voorbeeld. De unieke samenwerking die Poultry Expertise Centre tot stand brengt tussen verschillende partijen uit het onderwijs, overheid en bedrijfsleven werd door Eltjo Bethlehem en Jan Workamp toegelicht.

Bij landbouwtransitie hoort ook een transitie van het voedselsysteem en de rol van de consument daarin. Het belang van voedsel op maat werd toegelicht in het ziekenhuis De Gelderse Vallei. Het bezoek werd afgesloten met een kennismaking met het Word Food Center en het World Food Center Experience. Dit kan een bijdrage leveren aan de omslag naar gezond en duurzame consumptie.