Lector Laura Star wil een duurzame en circulaire pluimveehouderij bevorderen

Date

Iedere kip zijn eigen persoonlijke voedingsprogramma

Donderdag 14 februari vond de inauguratie plaats van Dr. Laura Star, lector Precisievoeding en Duurzame pluimveehouderij bij Aeres Hogeschool Dronten. In haar rede getiteld ‘De kip als topsporter’ lichtte Star toe wat haar lectoraat zal bijdragen aan het bevorderen van een duurzame en meer circulaire pluimveehouderij. Hoe kunnen pluimveehouders kippen zo dicht mogelijk op behoefte voeren en hiermee prestaties op het gebied van gezondheid & welzijn bevorderen en milieubelasting verminderen.

Het optimaal voeden van pluimvee is van belang voor het dier, gezondheid & welzijn en het milieu. Duurzaam gebruik van grondstoffen speelt ook in de pluimveehouderij een belangrijke rol. Welke alternatieven en nieuwe grondstoffen kan de sector toepassen? Hoe krijgt de pluimveehouderij de kringloop meer circulair? Star wil met haar lectoraat Precisievoeding en Duurzame pluimveehouderij onder meer op zoek naar toepassingen van nieuwe grondstoffen en een topsportprogramma voor pluimvee ontwikkelen.

Eigen topsportprogramma

Om elke dag een ei te leggen of efficiënt te groeien moeten kippen in optimale conditie zijn. Huisvesting, verzorging en voeding zijn zoveel mogelijk op de behoefte van de kippen afgestemd, zodat ze dagelijks op hun best kunnen presteren. De sector past dit echter toe op groepsniveau. Om de omstandigheden voor de pluimvee-topsporters zo optimaal mogelijk te krijgen, moet elke kip zijn of haar eigen topsportprogramma krijgen, met voeding afgestemd op de persoonlijke behoefte. Binnen een koppel kippen is er een enorme variatie in voeropname en hiermee waarschijnlijk ook in nutriëntenbehoefte. Inzicht in de individuele behoefte van kippen in relatie tot de prestaties zal bijdragen aan een meer nauwkeurige afstemming van het voer voor iedere individuele kip. Bovendien is het een eerste stap naar een precisievoedingssysteem waarin elke kip zijn eigen persoonlijke voedingsprogramma heeft. 

Binnen het lectoraat zullen studenten, docenten en onderzoekers samen met bedrijven, ondernemers en kennisinstellingen (waaronder Schothorst Feed Research en het Poultry Expertise Centre) gaan werken aan het ontwikkelen van kennis over precisievoeding en het toepasbaar maken voor de dagelijkse praktijk.

Aan het eind van de inauguratie vond de aftrap plaats van de Poultry Star Foundation. Deze foundation is opgericht om jonge pluimvee professionals te stimuleren om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en te oriënteren op een baan in de pluimveehouderij. Eltjo Bethlehem Projectmanager van het Poultry Expertise Centre overhandigde Laura Star een cheque met de eerste bijdrage voor de Poultry Star Foundation.