Aeres en UU begeleiden Vietnamese pluimveehouder

Date

In navolging van het Europese verbod op batterijkooien en de omschakeling in Noord-Amerika van batterijkooien naar scharrelhuisvesting, heeft deze ontwikkeling zich nu ook doorgezet in Azië. De Humane Society International (HSI) is een internationale dierenwelzijnsorganisatie die middels lobbywerk en campagnevoering invloed heeft gehad op deze ontwikkelingen. De HSI voert echter niet alleen campagnes voor een beter dierenwelzijn, maar stelt ook middelen beschikbaar om de omschakeling in de praktijk te begeleiden.

De HSI is een project gestart waarbij een team van Nederlandse pluimvee experts een Vietnamese pluimveehouder zal adviseren en begeleiden bij het bouwen van een stal met scharrelhuisvesting voor leghennen. Het Nederlandse team bestaat uit Dr. Jasper Heerkens (huisvesting; onderzoeker Aeres Hogeschool Dronten), Dr. Mieke Matthijs (diergezondheid; Universitair Hoofddocent Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht), Dr. Elske de Haas (welzijn & gedrag; onderzoeker Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht) en Jan van Schip (klimaat; docent Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht).

In het voorjaar van 2018 hebben de Nederlandse experts de Tiền Giang provincie bezocht om bij de pluimveehouder de huidige situatie in lokale omstandigheden te beoordelen en is er met verschillende overheden gesproken over de verscheidene aspecten die komen kijken bij omschakeling naar scharrelhuisvesting. In augustus is het team voor een tweede maal naar Vietnam afgereisd om een stalontwerp te presenteren en heeft er een overleg plaatsgevonden waarbij de huidige stand van zaken en recent onderzoek zijn gepresenteerd betreffende de in Vietnam endemische aviaire influenza.

Het Nederlandse expertteam zal komend jaar nog enkele malen naar Vietnam afreizen om advies en training te geven in biosecurity en management van scharrelkippen en zal men gedurende de eerste productieronde assistentie verlenen en evalueren hoe zaken verlopen.