'Eerste resultaten fijnstofstudie veelbelovend'

Date

De eerste resultaten van de testen die het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV), onderdeel van het Poultry Expertise Centre in Barneveld uitvoert naar nieuwe technieken om de uitstoot van fijnstof in pluimveestallen terug te dringen, zijn ‘bemoedigend’. Dat geeft PEV-projectleider Jan Workamp desgevraagd aan.

Negen van de tien technieken die zijn geselecteerd om te testen, zijn inmiddels geïnstalleerd. De meeste daarvan staan in de regio Barneveld. ,,We kunnen steeds op vijf bedrijven tegelijk meten”, aldus Workamp. ,,En de eerste resultaten zien er goed uit. Ik ben ervan overtuigd dat met het uitbreiden van aantal nieuwe technieken die pluimveehouders kunnen gebruiken, de uitstoot ook echt wordt gereduceerd.” De concentratie fijnstof in de lucht in de regio Barneveld is aanmerkelijk hoger dan op de meeste andere plekken in Nederland, zo bleek twee jaar geleden uit onderzoek van het RIVM twee jaar geleden.

Afgaan op de zichtbare reductie van stof in de stal zegt nog niet zo heel veel, aldus Workamp. ,,Fijnstof bestaat uit deeltjes van kleiner dan 10 micrometer, PM10 genoemd. Die zijn voor het blote oog niet zichtbaar. Wat we kunnen zien, is dat het stof in de stal minder wordt. Uit de voorlopige meetresultaten blijkt dat bij een aantal van de technieken die we testen ook het werkelijke fijnstof wordt teruggedrongen.” Workamp kan hierover nog niet in detail treden. ,,Ik verwacht dat we aan het eind van dit jaar echt bruikbare reductiecijfers kunnen brengen voor een aantal technieken. Elke techniek wordt op zes verschillende momenten over een langere periode getest, zodat je echt betrouwbare data in handen hebt.” Het PEV is vorig jaar november, na vertraging door de fipronilcrisis, begonnen met de eerste testen. In de winter liep het project nog meer oponthoud op, door een landelijk bezoekersverbod op pluimveebedrijven vanwege de vogelgriep.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft ondertussen een aanpassing van de regels aangekondigd, waarmee gemeenten overschrijdingen van fijnstofconcentraties door veehouderijen eerder kunnen signaleren. Pluimveehouders, betrokken overheden en bewoners kunnen tot 18 september via internet reageren op de aanpassing, die is gepubliceerd op de website www.overheid.nl.

De aanpassing van de regels, de zogenoemde ‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007’ heeft gevolgen voor gemeentelijke besluiten, zoals het verlenen van een milieuvergunningen. Volgens staatssecretaris Van Veldhoven worden hierbij de fijnstofconcentraties ‘in sommige gevallen onderschat’. Zo wordt er volgens haar te weinig rekening gehouden met de fijnstof die omliggende veehouderijen uitstoten. Dit kan ertoe leiden dat een overschrijding in eerste instantie niet wordt onderkend volgens de Wet Milieubeheer, maar dat die pas bij latere metingen naar voren komt.

Van Veldhoven wil dit ondervangen door een gedetailleerde berekening verplicht te stellen, waarbij de uitstoot van de omliggende bedrijven ook wordt meegenomen. Bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag moeten gemeenten hiervoor extra gegevens invoeren. De staatssecretaris verwacht dat gemeenten met de nieuwe maatregelen niet veel extra tijd kwijt zullen zijn aan de behandeling van de vergunningsaanvraag. De gevolgen voor veehouderijen zullen ook beperkt zijn, denkt Van Veldhoven. Op het moment dat zij een bedrijf oprichten of uitbreiden worden zij straks met beperkingen geconfronteerd, als uit de gedetailleerde berekening blijkt dat er een overschrijding te verwachten is. Die overschrijding moet anders later toch ongedaan moeten worden gemaakt, zodra deze naar voren komt uit de jaarlijkse fijnstofmeting, aldus de staatssecretaris.

De gemeente Barneveld laat weten de voorgestelde beleidsaanpassingen van het ministerie eerst te willen bestuderen, voordat met een inhoudelijke reactie te komen.

Dit artikel is verschenen in de Barneveldse Krant op 30 augustus 2018. Tekst: Jannes Bijlsma