Provincie Gelderland ondersteunt Meldpunt Fipronil

Date

De provincie Gelderland stelt 100.000 euro beschikbaar voor het Meldpunt Fipronil. Het geld is bedoeld om de activiteiten van de afgelopen maanden en de afronding te financieren.

Jan Workamp, coördinator bij het Fipronil Meldpunt Gelderse Vallei: „We ervaren de toezegging van de provincie Gelderland als erkenning en waardering voor de inspanningen van de initiatiefnemers, gemeenten in de regio, LTO afdeling Gelderse Vallei en NVP, en voor de werkzaamheden van het Meldpunt, dat Eltjo Bethlehem en ik vanuit het Poultry Expertise Centre hebben bemenst.”

Voorzien in behoefte

Het Meldpunt krijgt teruggekoppeld dat ze hebben voorzien in een behoefte door een luisterend oor te bieden, vragen te beantwoorden en bij te dragen aan het oplossen van knelpunten. Ook was er ruimte om aanvullende acties op te zetten zoals de aanbieding van agrarische coaches, Boenen bij de Boeren en de mestverbranding bij ARN in Weurt.

Jan Workamp: „We beseffen heel goed dat dit niet mogelijk was geweest zonder de steun en betrokkenheid van de regionale bestuurders.” Vooral Gelderse pluimveehouders zochten steun bij het Meldpunt. Vanaf de samenwerking met GD voor adviezen over analyse-resultaten van dieren, eieren en stallen voorzag het Meldpunt ook een aantal gedupeerde pluimveehouders uit overige delen van  Nederland van informatie.

Afronding Meldpunt

„Het is fantastisch hoe er door de initiatiefnemers en provincie, binnen de mogelijkheden, hulp en steun is verleend. De provincie Gelderland en de regio gemeenten zijn hiermee een voorbeeld voor de landelijke overheid. Want daar gaat het natuurlijk nog steeds om: de getroffen pluimveehouders hebben ongekende schade opgelopen en er is nog steeds geen zicht op compensatie”, licht Workamp toe.

De aanvraag voor deze medefinanciering is overigens al enkele maanden geleden gedaan, de toezegging heeft dus betrekking op de afgelopen maanden en de afronding.

„We hopen nog steeds op korte termijn, samen met de sectororganisaties, LNV en NVWA, tot een werkbare oplossing te komen voor het aanhoudende afzetprobleem van vervuilde mest. De sluiting van het Meldpunt hangt mede af van de termijn waarin daarvoor een oplossing wordt gevonden en welke rol wij daar als Meldpunt eventueel in kunnen spelen”, zegt Jan Workamp.

Dit artikel is verschenen op Pluimveeweb, op 10 maart 2018.