Provincie stelt 100.000 euro beschikbaar voor meldpunt fipronil

Date

De provincie Gelderland stelt 100.000 euro beschikbaar voor de voortzetting van het meldpunt fipronil. Pluimveehouders kunnen met hun vragen terecht bij het meldpunt, dat na het uitbreken van de fipronilcrisis is opgezet.

Tijdens de crisis werden grote aantallen eieren vernietigd en kippen gedood, nadat het giftige bestrijdingsmiddel in eieren was aangetroffen. Het middel werd gebruikt om bloedluis bij kippen te bestrijden. Ruim 20 procent van de pluimveebedrijven in de Gelderse Vallei is op slot gezet en in een aantal gevallen is de blokkade nog niet opgeheven.

Ondanks het ruimen en het vele schoonmaakwerk wordt er nog fipronil in de eieren, stallen of de mest gemeten. Volgens het provinciebestuur voorziet het meldpunt in een grote behoefte.

Er zijn veel vragen over de technische aspecten van het ruimen van de dieren, het schoonmaken van de stallen en de bemonstering van eieren en stallen. De provincie levert ook een bijdrage in de kosten voor begeleiding van de getroffen ondernemers en hun gezinnen, die onzekerheid en moedeloosheid ervaren.

Dit bericht is op woensdag 7 maart 2018 gepubliceerd op www.omroepgelderland.nl