Mestverbranding bij ARN te Weurt

Date

Pluimveehouders, die zijn getroffen door de fipronilproblematiek, kunnen met ingang van vrijdag 10 november 2017 hun vervuilde mest laten afvoeren naar en verwerken bij afvalenergiecentrale ARN in Weurt.

Uit een proefverbranding op 8 november jl. is gebleken dat ARN met name mest met minder dan 55% droge stof kan verwerken. Vandaag is door het Ministerie van LNV en de NVWA toestemming gegeven voor een structurele aanvoer van met fipronil vervuilde mest naar ARN, als aanvulling op de reeds bestaande mogelijkheden bij BMC te Moerdijk.

Oplossing

Bij een deel van de getroffen pluimveehouders ligt er met fipronil vervuilde mest in de opslag die, vanwege een te laag droge stof gehalte, niet verwerkt kan worden bij BMC Moerdijk. Doordat bij ARN de mest wordt gemengd met huishoudafval, met een hoge verbrandingswaarde, kan hier wel nattere mest worden verbrand. Hiermee is een oplossing gevonden voor de soms nijpende problemen op die bedrijven waar de mestopslag inmiddels overvol is.

Pluimveehouders die zijn geïnteresseerd in de afvoer van mest naar ARN, kunnen dat vanaf vrijdagmiddag via een aanmeldingsformulier melden bij het Fipronil Meldpunt Gelderse Vallei van het Poultry Expertise Centre te Barneveld: www.poultryexpertisecentre.com/fipronil-problematiekOp deze website wordt ook nadere informatie gegeven.

---

7 maart 2018: Het is niet meer mogelijk om u aan te melden voor de mestverbranding.