FoodValley in het regeerakkoord

Date

Regio FoodValley heeft het tot het regeerakkoord geschopt. In drie zinnen wordt het samenwerkingsverband van 8 gemeenten in de Gelderse Vallei genoemd als voorloper in Nederland, voor het onderzoek naar een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

In het regeerakkoord wordt de volgende tekst gewijd aan FoodValley: 'Om een gezonde leefomgeving te waarborgen voor mensen en dieren zal het kabinet de samenwerking in de Regio FoodValley ondersteunen en de uitkomsten daarvan beschikbaar maken voor de rest van Nederland.'

Waar de ondersteuning van de nieuwe regering aan FoodValley zal bestaan, is nog onduidelijk. Maar vanuit de regio wordt enthousiast gereageerd op het voorstel.