Gelderse Vallei start schoonmaak- en opruimactie voor pluimveehouders

Date

Vrijwilligers gezocht voor “Boenen bij de Boeren”

De gemeenten in de Gelderse Vallei zijn een schoonmaak- en opruimactie gestart om de door fipronil besmette stallen van pluimveehouders te reinigen. De campagne “Boenen bij de Boeren” werd gisteren gelanceerd tijdens een pluimveebijeenkomst in Barneveld. Het schoonmaken en het regelmatig verwijderen van mest en strooisel blijkt volgens deskundigen de meest effectieve manier om fipronil te bestrijden. Om pluimveehouders hierbij te helpen, worden vrijwilligers gezocht.

De fipronilproblematiek greep eind juli om zich heen toen bekend werd dat, vanwege het gebruik van bestrijdingsmiddel fipronil, eieren besmet waren. Hoewel de gevaren voor de volksgezondheid uiteindelijk meevielen, waren en zijn de gevolgen voor de pluimveesector – in het bijzonder voor pluimveehouders die hun stallen met fipronil hadden laten reinigen - niet te overzien. Bedrijven werden geblokkeerd.

Bestrijding van de fipronil

De afgelopen weken is onderzoek gedaan naar hoe de nog in de stallen aanwezige fipronil op de beste (en meest afdoende) manier kan worden bestreden. Deskundigen zijn het erover eens dat het blijven schoonmaken van de stallen en het regelmatig verwijderen van mest en strooisel de beste remedie is. De getroffen pluimveehouders zijn daar inmiddels al weken met man en macht mee bezig. Het telkens reinigen van de stal kost echter veel energie en werk. Daarom kunnen de pluimveehouders hierbij extra hulp gebruiken. Want onderzoeken tonen ook aan dat het gemiddeld bijna 100 dagen duurt voordat de fipronil is verdwenen. In die periode blijft het bedrijf geblokkeerd. Het is daarom zaak om de stallen zo snel mogelijk schoon te krijgen en daarvoor zijn extra vrijwilligers nodig. Ook voor andere werkzaamheden, zoals het leegruimen van de stallen, zijn vrijwilligers nodig.

Boenen bij de Boeren

De gemeenten in de Gelderse Vallei (Barneveld, Ede, Nijkerk, Putten, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen en Woudenberg) zijn daarom, samen met LTO Gelderse Vallei, de NVP en het Meldpunt Fipronil, een schoonmaak- en opruimactie gestart – Boenen bij de Boeren. Op de gelijknamige website kunnen pluimveehouders die hulp nodig hebben én vrijwilligers die hulp aanbieden zich aanmelden. Pluimveehouders en vrijwilligers worden daarna met elkaar in contact gebracht. De werkzaamheden worden onder leiding van een deskundig iemand uitgevoerd.

De gemeenten hopen dat veel inwoners zich aanmelden om de getroffen pluimveehouders te helpen. “Eigenlijk gaan we daar ook wel een beetje van uit. Onze regio is een regio waar men naar elkaar omziet. Ook in tijden van zorg en crisis”, aldus burgemeester dr. J.W.A. van Dijk namens zijn collega-bestuurders.

Meer informatie is te vinden op www.boenenbijdeboeren.nl.