Smart Poultry missie naar Nederland

Date

Agrimex Holanda organiseert van 15 tot en met 21 juni een missie naar Nederland voor een select gezelschap van Mexicaanse ondernemers en handelspartners. Rode draad van het programma is The Dutch Way, een letterlijke en figuurlijke rondreis door Nederland, die inzicht geeft in de Nederlandse pluimveesector en de ketenaanpak door bedrijven, kennisinstellingen en overheid.

De roadshow bestaat uit bedrijfsbezoeken, netwerkevents en een workshop over het omgaan met vogelgriep. Ook is er ruimte in het programma om te genieten van enkele Hollandse hoogtepunten: Amsterdam, de grachten, Nederland bloemenland en de windmolens van Kinderdijk. Bezoeken die de Nederlandse geschiedenis en cultuur blootleggen en laten zien waar de wortels van onze geïntegreerde aanpak liggen. The Dutch Way bestaat immers bij de gratie van samenwerken, kruisbestuiving en een helicopterview. Door samen te werken met wind en water, konden we duurzame en praktische oplossingen bedenken die geleid hebben tot moderne pluimveebedrijven en economische groei. Dat werkt door in dierenwelzijn, voedselveiligheid en waterzuivering, maar ook in beleid, training en onderzoek.

Publiek-privaat partnerschap

Agrimex Holanda is een consortium van Nederlandse bedrijven met meer dan 50 jaar ervaring in innovatieve en duurzame pluimveeoplossingen. Met steun van de Nederlandse overheid, bieden we Mexicaanse pluimveebedrijven onze expertise en technologie aan. De lessen die wij de afgelopen decennia geleerd hebben, kunnen hen verder helpen op het gebied van vogelgriep en salmonella, calamiteitsscenario’s in het geval van een uitbraak, hoe je met ICT het broedproces kunt verbeteren, voorkomt dat kuikens te snel groeien, eierbreuk tijdens transport kunt voorkomen en kippenvoer van hoge kwaliteit maakt. Door samen te werken binnen een consortium, kunnen Mexicaanse bedrijven profiteren van onze ketenaanpak, want iedere schakel heeft invloed op de andere.

Nadruk op voedselveiligheid

Wereldwijd zijn er steeds meer monden te voeden en de vraag naar kipproducten stijgt navenant. De uitdaging is dan ook om de productie te verhogen met oog voor voedselveiligheid, dierenwelzijn, gezondheidszorg en milieu. De Nederlandse pluimveesector loopt wereldwijd voorop als het gaat om milieuvriendelijke stallen, innovatieve broedsystemen, transport en mestverwerking. Dat was de reden om Agrimex Holanda op te richten en deze positie uit te bouwen voor pluimveeprofessionals in Mexico en de rest van de wereld. Wij hopen dat de roadshow hun kennis van The Dutch Way zal vergroten.

Programma van dag tot dag

  • Dag 1: aankomst en check-in in Wageningen
  • Dag 2: introductie, rondetafelgesprek, bezoek Rondeel en Avian Influenza workshop bij PTC+
  • Dag 3: grachtentocht Amsterdam
  • Dag 4: site-seeing vanuit Wageningen: #1 agrofood universiteit ter wereld
  • Dag 5: bedrijfsbezoek Marel, Dorset en Pas Reform
  • Dag 6: matchmaking, bezoek Twinpack en Vencomatic, rondetafeldiscussie op de Venco Campus
  • Dag 7: bedrijfsbezoek Ottevanger en de molens van Kinderdijk: omgaan met water
--------------------------------------------------------- Meer weten over Agrimex Holanda Eltjo Bethlehem, T +31 6 539 726 42
Herjan Bekamp, T +31 6 154 944 92

www.agrimexholanda.com