Reductie fijnstof in veehouderij

Date

Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) in Barneveld heeft al meer dan twintig initiatieven verzameld, die mogelijk een oplossing kunnen bieden voor de problemen met fijnstof in de veehouderij. In september beginnen de eerste proeven en metingen.

Veehouders in Barneveld en omgeving (de Regio FoodValley) willen met haalbare en betaalbare technieken fijnstof reduceren. In december vorig jaar presenteerden agrarische belangenorganisaties, kennisinstellingen, de provincie Gelderland, de Regio FoodValley en de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude en Scherpenzeel het manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij. Daarin staan afspraken om de uitstoot van onder andere fijnstof te verminderen.

De omschakeling van kippen op de batterij naar scharrelkippen heeft ertoe geleid dat de fijnstofproductie vanuit de veehouderij in de regio behoorlijk is toegenomen. ,,Scharrelkippen scharrelen en stofbaden in de strooisellaag en produceren daardoor tien keer meer stof dan batterijkippen; 87 procent van het geproduceerde fijnstof in een scharrelstal komt uit de strooisellaag'', zegt Barnevelder Jan Workamp, projectmanager van PEV, in een nieuwsbrief van het vorig jaar geopende Poultry Expertise Centre. Het PEV is daar onderdeel van.

De verzamelde initiatieven komen niet alleen van partijen uit de veehouderij. Er zijn ook inzendingen uit de industrie en de tuinbouwsector. ,,Dat is nu al de winst van het project'', meent Workamp. ,,Ook partijen buiten de traditionele veehouderij denken mee over oplossingen.''

Haalbaar

Belangrijke eis bij de beoordeling van de initiatieven is dat ze haalbaar en betaalbaar zijn. Workamp: ,,De regiogemeenten vragen om extra inspanningen van veehouders, maar niet tegen alle kosten. We willen met dit traject technieken ontwikkelen waaruit veehouders kunnen kiezen en tegelijk de bedrijfsvoering rendabel houden. De jaarlijkse kosten per dierplaats mogen niet te hoog worden.''

Nog ongeveer een maand kunnen initiatieven worden aangemeld, maar dit betekent niet dat er daarna geen ruimte is voor innovaties. ,,Het wordt een continu proces'', zegt Workamp. ,,We zijn daarom steeds op zoek naar innovaties en ook proefstallen binnen alle typen veehouderijen. We richten ons niet alleen op kippen. Eind juni maken we bekend welke technieken worden geselecteerd en daarmee gaan we in september meten in praktijkstallen.''

Bron: ad.nl