Aanpak fijnstof taak van politiek en pluimveesector

Date

De uitstoot van fijnstof en ammoniak rond pluimveehouderijbedrijven is in sommige gebieden te hoog. De politiek wil het probleem aanpakken, de sector ziet de noodzaak ook. Maar de praktijk is soms lastig.

De Brabantse gedeputeerde Anne-Marie Spierings is voorstander van een beter leefmilieu en wil daarom de uitstoot van fijnstof en ammoniak in de pluimveehouderij aanpakken. In het debat vindt ze biologisch pluimveehouder Wim Thomassen uit Gelderland aan haar zijde. Beiden vinden ze dat de sector het probleem aan moet pakken.

Uit het onderzoeksrapport Veehouderij, gezondheid en omwonenden, dat RIVM vorig jaar uitbracht, blijkt dat omwonenden van pluimveehouderijbedrijven vaker last hebben van hun luchtwegen door fijnstof uit de stallen. Er moet daarom wat gebeuren, vinden zowel Spierings als Thomassen.

Emissie verlagen

Er gebeurt al heel veel, benadrukt Spierings in het artikel 'De sector doet zeker niet te weinig aan het fijnstofprobleem', maar ze vindt dat er meer moet gebeuren. De depositie van ammoniak gaat al enige jaren niet meer omlaag en er komen nog steeds te hoge concentraties in sommige gebieden voor, stelt ze. Ook Thomassen wil dat de emissie van fijnstof omlaag gaat. Daarom neemt hij deel aan het Manifest Gezonde Leefomgeving regio FoodValley dat veehouders en lokale overheden in Gelderland vorig jaar afsloten. Dat manifest heeft als doel de uitstoot van fijnstof te verlagen. Het richt zich op aanpak van fijnstof bij de bron zodat zowel buren, pluimveehouders en dieren ervan profiteren.

Technieken

Het manifest is een positieve beweging, vindt Spierings in discussie met Thomassen. Er zijn veel technieken om uitstoot te verminderen, maar Spierings zit dat die technieken niet goed doorgedrongen zijn in de sector. Wil je nieuwe technieken toepassen, dan moet je met veel moeite een proefstalstatus aanvragen. Thomassen noemt als bijkomend probleem dat er geen goede meetmethoden zijn om uitstoot van fijnstof en ammoniak goed te meten. Hij zou in proefstallen verschillende technieken willen toepassen en meten.

Vertrouwen

In de discussie blijkt dat de situatie in Gelderland en Brabant in sommige opzichten verschilt. De veedichtheid is in Brabant een stuk hoger. Burgers en boeren wonen soms vlak naast elkaar. Het gebrek aan vertouwen tussen burgers en boeren maakt het er soms lastig. In de Gelderse Vallei zijn er meer biologische legkippen die weliswaar een hogere fijnstofuitstoot hebben, maar de betrokkenheid met de omgeving is er ook groot.

Bron: groenkennisnet.nl