Zweedse delegatie bezoekt FoodValley

Date

Zweedse delegatieÖstergötland is een agrarische foodregio die een belangrijk deel uitmaakt van de economie in het oosten van Zweden. Deze regio heeft veel raakvlakken met de regio FoodValley. Beide regio’s ontmoeten elkaar om mogelijkheden en kansen te onderzoeken voor een verdere samenwerking. Dit bezoek is tot stand gekomen door de vertegenwoordigers van beide regio’s in Brussel. Op 28 en 29 maart jl. bracht een Zweedse delegatie een bezoek aan FoodValley.

Programma

Naast gezamenlijke bijeenkomsten werd de delegatie opgesplitst in drie verschillende programma’s die inhoudelijk passen bij een triple helix organisatie. Een samenwerking rondom onderwijs, overheid en ondernemers. De complete delegatie kwam aan het einde van de laatste dag weer bij elkaar bij Ecofields, waar ook alle sprekers aanwezig waren om verder na te praten.

Bezoeken aan bedrijven en onderwijs

Voor onderwijs stond innovatie en je leven lang blijven leren op het programma bij het Poultry Expertise Centre. Men bezocht vervolgens de Wageningse UR en de CHE. Rondom het thema overheid werd ingespeeld op economie en clustering met sprekers over een innovatief ecosysteem en duurzame clusters. Hiervoor werden presentaties gegeven bij de Wageningse UR en het Akoesticum.
Het business programma bezocht het Marin, Essensor en TOP BV. Er werden gesprekken gevoerd met Saxion, Oost NV en KvK over internationale strategieën, ontwikkeling van export en een Europees netwerk.

Regio’s met een foodprofiel

Östergötland en regio FoodValley hebben beide een uitgesproken foodprofiel en staan open voor samenwerking. Ze werken allebei vanuit een triple helix organisatie van overheid, onderwijs en ondernemers elkaar. Beide regio’s hebben daarnaast ook dezelfde vraagstukken op het gebied van verduurzaming, rendabiliteit, schaalvergroting en de toekomst van de agrarische bedrijven.
Tijdens de bezoeken naar beide gebieden zijn er vele onderwerpen aan bod gekomen en heeft men informatie uitgewisseld en elkaar geïnspireerd.