Strooiselschuif emissiereducerende techniek

Date

De dunne strooisellaag/strooiselschuif is per 15 maart erkend als techniek voor reductie van fijn stof PM10 en ammoniak (beide 20%).

De Rav-erkenning geldt alleen voor volièreleghennen en als onder elke stelling strooisel ligt en een strooiselschuif die minimaal één keer per week schuift, en als de maximale laagdikte over het hele strooiseloppervlak 3 centimeter bedraagt.