Europese subsidie voor ontwikkeling volautomatisch systeem voor geslachtsbepaling van pluimvee

Date

Bron: Provincie Gelderland / In Ovo, 09/02/16

Enkele duurzame en innovatieve MKB projecten in Gelderland en Overijssel krijgen in totaal 500.000 euro subsidie dankzij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de MKB-innovatie-stimulering Regio en Topsectoren (MIT) van het Rijk. Een van de projecten betreft het project 'Volautomatisch systeem voor geslachtsbepaling pluimvee' van Sanovo Technology Netherlands uit Aalten. Hierbij wordt een systeem ontwikkeld waarmee het geslacht van pluimvee al in het broedei bepaald kan worden. De eieren waarin haantjes zitten kunnen dan vroegtijdig gesorteerd worden. Nu is dit nog niet mogelijk, waardoor de haantjes van legpluimveerassen direct na het uitbroeden gedood worden. Voor het project is een subsidiebedrag beschikbaar van 164.245 euro. De totale projectkosten bedragen 559.398 euro.

In Oost-Nederland zijn gelden van het Rijk voor de MIT-regeling gekoppeld aan het EFRO subsidieprogramma OP-Oost 2014-2020. Dit is gedaan om verschillende subsidieregelingen om innovatie bij MKB te stimuleren via één loket aan te bieden. Door deze samenwerking was vanaf 19 mei 2015 in totaal 8 miljoen beschikbaar. Inmiddels is aan bijna 100 projectvoorstellen van Gelderse en Overijsselse MKB-ondernemers subsidie toegekend.

Voor nieuwe openstellingen van het OP-Oost subsidieprogramma in 2016 zie www.op-oost.eu.