Traceerbaarheid van eieren vergroot door lancering eicode-app

Date

De lancering van de eicode-app is een feit. Met deze gratis app kunnen consumenten door het intikken van de printcode van een ei zien van welke boerderij de eieren die ze kopen, afkomstig zijn.

De app heeft als doel de traceerbaarheid van eieren van legpluimveehouders die deelnemen aan het kwaliteitssysteem IKB Ei te vergroten en consumenten te informeren waar hun ei precies vandaan komt. Dit met als doel de transparantie van de Nederlandse legsector, en daarmee het imago, te verbeteren. De app is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Duitse kwaliteitssysteem voor eieren, KAT. Daarnaast heeft de retail aangegeven veel belang te hechten aan deze app.

Voor de verdere verduurzaming van voedsel is het belangrijk dat consumenten weten wat ze eten. Alleen op basis van goede informatie kan iedereen een verantwoorde keuze maken. Ook ontstaat zo meer vertrouwen in de voedselketen.

Wilt u meer informatie over welke informatie zichtbaar is voor de consument? Dan kunt u hier de circulaire raadplegen.

De app is vanaf nu gratis te downloaden in de Google Play Store of de App store onder de zoekterm ‘Eicode’. Voor nadere vragen over de eicode-app kunt u terecht bij: Hans Schouwenburg (030 – 755 5014 / hschouwenburg@avined.nl)

Bron: Nieuwsbrief IKB Ei, Nr 1 - 2016