Inventarisatie mestafzet problemen

Gegevens mest

Verwacht / laatst gemeten gehalte van partij mest

Al aangemeld bij BMC

In geval er nog vervuilde mest wordt geproduceerd: