Inventarisatie mestafzet problemen

Uw opgave draagt bij aan in het beeld brengen van de totale hoeveelheid nog aanwezige vervuilde mest met als doel inzicht te verkrijgen welke aanvullende maatregelen, naast verbranding bij BMC,  nog beschikbaar moeten komen om deze mest te kunnen afvoeren. Geeft u s.v.p. alle vervuilde mest op, dus ook mest die al door u is aangemeld bij BMC.

U kunt anoniem de hoeveelheid vervuilde mest opgeven door onderstaand formulier in te vullen. 

Indien u meerdere partijen mest wilt opgeven voor de inventarisatie, waarvan de gegevens (bijv. d.s.-gehalte, wijze van mestopslag of soort vervuiling) niet hetzelfde zijn, vul dan meerdere keren het formulier in.

Uw opgave is uitsluitend bedoeld voor de inventarisatie, het is geen aanmelding voor mestafvoer in welke vorm dan ook.

Gegevens mest

Verwacht / laatst gemeten gehalte van partij mest

Al aangemeld bij BMC

In geval er nog vervuilde mest wordt geproduceerd: