In mei 2021 startte het Insect Experience Centre

onderdeel van het Poultry Expertise Centre en Aeres MBO Barneveld. Het eerste project is in samenwerking met Amusca B.V. onder de titel “de kippen zien ze vliegen”. Dit project is een nieuw onderdeel in de kennisdeling met pluimveehouders , studenten, cursisten, erfbetreders en internationale studenten.

De Amusca HF-Larvae Breeding Unit staat bij Aeres MBO Barneveld. De kweekunit bestaat uit twee 40 ft zeecontainers waarin de vliegen groeien van eitje tot larf/pop. De kweekunit is een idee van Dr. Ir. Walter Jansen van Amusca B.V. ,expert in insecten, en technisch gerealiseerd door Mavitec.

In de unit leven 6 miljoen vliegen die vervolgens 151 miljoen eitjes leggen in 24 uur. Deze eitjes worden na 8 uur larven en groeien in drie dagen uit tot 3500 kilo larven. Ongeveer 15 kg van de larven ontwikkelt tot pop en vlieg. De rest van de larven wordt geoogst voor diervoeder.

De larven groeien op producten die niet gebruikt worden voor de voeding van mens en dier. De warmte die de larven produceren wordt weer gebruikt om de vliegenkooi te verwarmen.

Op deze manier draagt de kweekunit bij aan duurzaamheid.

The Insect Experience Center started in May 2021

part of the Poultry Expertise Centre and Aeres MBO Barneveld. The first project is in collaboration with Amusca B.V. under the title “the chickens see them flying”. This project is a new element in the sharing of knowledge with poultry farmers, students, course participants, those entering the farmyard and international students.

The Amusca HF-Larvae Breeding Unit is stationed at Aeres MBO Barneveld. The breeding unit consists of two 40 ft sea containers in which the flies grow from egg to larva/pupa. The grow unit is an idea of Dr. ir. Walter Jansen van Amusca B.V. , expert in insects, and technically realized by Mavitec.

Six million flies live in the unit, which then lay 151 million eggs in 24 hours. These eggs become larvae after 8 hours and grow to 3500 kilos of larvae in three days. About 15 kg of the larvae develop into pupa and fly. The rest of the larvae are harvested for animal feed.

The larvae grow on products that are not used for human and animal food. The heat produced by the larvae is used again to heat the fly cage.

In this way, the growing unit contributes to sustainability.