Trots op onze positie

Barneveld heeft op het gebied van pluimvee een zeldzaam goede naam hoog te houden. Of het nu op het gebied van food, feed, logistiek, huisvestingssystemen of een van de vele andere thema’s is: veel van onze bedrijven hebben wereldwijd een vooraanstaande rol. Daar zijn we trots op.

Om die positie – niet alleen die van Barneveld, maar van de hele Nederlandse pluimveesector – vast te houden, zijn er nog slagen te slaan. De sector is lange tijd versnipperd geweest. En is dat in zekere zin nog steeds. Bovendien is er behoefte aan goed geschoold personeel. En moet er nieuwe kennis worden ontwikkeld, want de wereld verandert in rap tempo.

Daarom ben ik zo blij met het Poultry Expertise Centre, waar praktijk, onderwijs en kennis worden gebundeld. Waar initiatieven tot nieuwe kennisontwikkeling worden ondersteund. Het is zaak dat we gaan groeperen, de taken gezamenlijk oppakken, samen nieuwe kennis ontwikkelen én in de markt zetten. Er zijn maar weinig landen in de wereld met zo veel kennis over dit onderwerp als Nederland; laten we die positie nog beter benutten.

De eerste resultaten van deze focus zijn al zichtbaar. Zo ontwikkelen het bedrijfsleven, het Groenhorstcollege en de gemeente Barneveld samen een landelijk kennis- en opleidingscentrum op mbo-niveau voor innovatief vakmanschap in de pluimveesector, en is CAH Vilentum Dronten bezig met het opzetten van het lectoraat ‘Gezond pluimvee, gezond bedrijf’ dat in de toekomst uit moet groeien tot een volwaardig hbo-programma. Beide zijn belangrijke ontwikkelingen om ook in de toekomst verzekerd te zijn van goed opgeleid personeel.

Wat mij betreft is dit slechts het begin. Naar onszelf kijkend wil ik Barneveld en de regio nóg sterker op de kaart zetten. De samenwerking met de WUR, dat wereldwijd zeer hoog staat aangeschreven, is daar een belangrijk onderdeel van. Maar ook zie ik graag een samenwerking met andere kenniscentra, zoals met Universiteit Utrecht op het gebied van diergezondheid, met de Radboud Universiteit op de effecten voor de volksgezondheid en met de universiteit van Leuven over de kwaliteit van eieren.

En last but not least een oproep aan het kabinet: blijf de innovatieve maakindustrie krachtig ondersteunen. We hebben goud in handen!

Wethouder Gerard van den Hengel, Barneveld