Regionaal veevoer heeft zet van overheid nodig

Overstappen op lokaal geproduceerd veevoer is zo makkelijk nog niet, dat stelt De Raad voor Regionaal Veevoer in een recent rapport. Boeren willen wel overstappen, maar zonder regie van de overheid lukt dat niet, zo blijkt uit het rapport. De Raad voor Regionaal Veevoer heeft deskundigen uit de praktijk maar ook onderzoekers naar akkerbouw, veehouderij- en milieu in huis. De Raad wil met overheid en sector bindende afspraken maken om meer lokaal veevoer te gaan gebruiken.

Pluimveesector kan oerwoud te sparen

De pluimveesector verbruikt jaarlijks ongeveer een half miljoen ton soja. Deze soja komt grotendeels uit Zuid-Amerika, waar voor de groeiende vraag naar soja oerwoud wordt gekapt. Er verdwijnt maar liefst een miljoen hectare Zuid-Amerikaans natuurgebied per jaar voor de sojateelt. Ontbossing levert 15 procent van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd. Daarnaast draagt ontbossing bij aan dramatische afname van biodiversiteit en leidt het tot sociale onrust doordat de lokale bevolking van hun land wordt gejaagd.

Europese alternatieven

We kunnen in Europa prima ons veevoer verbouwen. Zuid-Amerikaanse soja kan vervangen worden door Europese soja, lupine, peulvruchten of bijvoorbeeld zonnebloem- of raapschroot. Dit bewijst ook de Limburgse pluimveehouder David Jansen die zijn kippen alleen nog maar Europees voer geeft, en zijn eieren verkoopt met het slogan “op weg naar 100% lokaal veevoer”. Deze alternatieven zijn duurzamer en hebben ecologische én economische meerwaarde voor de gehele productieketen.

Overheid als aanjager

Door handelsafspraken heeft de teelt van eiwitgewassen in Europa en dus ook Nederland achterstand opgelopen. De Raad vindt dat de Nederlandse overheid rassenverbetering moet stimuleren. Ze adviseert leeltkennis over soja, lupine en veldbonen in Nederland meer te delen. De overheid kan boeren belonen voor goed bodembeheer. Bijvoorbeeld door het gebruik van stikstofbindende eiwitgewassen. Veehouders die over willen stappen, moeten ondersteund worden met voerproeven en begeleiding van de Nederlandse overheid. De regering moet handelsafspraken over de import van eiwithoudende gewassen aan passen.

Meerwaarde voor een eerlijke prijs

De aanbevelingen van De Raad helpen de Nederlandse voedselproductie sterk en divers te maken. Veevoer van eigen bodem biedt boeren een kans voor de toekomst en het is goed voor de diversiteit van onze eigen akkers. Het vermindert de afhankelijkheid van importsoja. Meerkosten in de prijs van ons voedsel moeten doorberekend worden tot en met de consument. Consument moeten geïnformeerd worden over de herkomst en impact van ons voedsel.

Jacomijn Pluimers, Woordvoerder Raad voor Regionaal Veevoer en Campagneleider Voedsel van Milieudefensie

Link publicatie: https://milieudefensie.nl/publicaties/rapporten/naar-100-regionaal-eiwit