Regio FoodValley kan de wereld verbeteren

Jaarlijks bezoeken zo’n 50 internationale organisaties het Poultry Expertise Centre. Het aantal bezoeken aan de Wageningen University & Research is daar zelfs een veelvoud van. ‘De internationale belangstelling voor de kenniscentra is enorm’, zegt Gert Boeve. De directeur Regio FoodValley vertelt over de plannen voor 2018 en hoe de regio kan bijdragen aan de maatschappelijke opgaven.

‘PEC is een prachtig voorbeeld van triple helix waar de overheid niet per se vooraan heeft gestaan. Er is een naadloze overgang tussen werken en onderwijs wat een voorbeeldfunctie is voor de rest van de wereld. Niet in de laatste plaats omdat er ook toegevoegde waarde wordt gecreëerd. Van oudsher is de regio FoodValley is een echte mkb-regio. Er is geen geschiedenis met grote corporaties en het zijn juist die mkb’ers die innovatieve oplossingen bedenken op het gebied van agri en food. Neemt niet weg dat het fijn is ook de grote bedrijven interesse tonen in de FoodValley. Grote bedrijven als Unilever en Friesland Campina kiezen heel bewust voor deze regio voor hun research en development. In het kloppend hart van de food-agrisector. Natuurlijk kiezen die bedrijven vooral voor de nabijheid van de WUR en andere kennisintensieve instellingen en bedrijven en niet omdat er een regiobureau is, maar we creëren met elkaar wel een klimaat waar partijen bij willen horen. Samen maken we een vestigingsklimaat waardoor bedrijven met een vraagstuk op het gebied van landbouw en voedsel, automatisch naar Regio FoodValley gaan.

In dat opzicht is een het een fantastische aanprijzing dat we zijn genoemd in het regeerakkoord van het kabinet. Er is grote waardering voor de regio en die handschoen pakken wij graag op. Brainport claimt 8 miljard bij de Rijksoverheid voor hun gigantische bijdrage aan het BNP. Die bijdrage is meer dan de Regio FoodValley, maar ik denk dat de wereldwijde impact op onze sector groter is. Er zijn tal van technologische clusters, maar op voedselgebied kunnen we echt leading zijn in de wereld.

WUR behoort bij de beste drie universiteiten op dit gebied en wij zien kansen om de bredere voedselsector te verduurzamen en te verbeteren. Deze regio kan de wereld verbeteren. Ik verwacht ook dat het kabinet zal investeren in deze regio. Het is aan ons om te concretiseren in welke niches wij kunnen uitblinken. Voor het zover is, moeten er wel nog wel een aantal stappen worden gezet. Ik zie drie dingen die van groot belang zijn om de regio te laten groeien.

1. Immateriële waarde
De belangrijkste is de immateriële waarde. Gelderlanders zijn bescheiden en al helemaal niet ergens trots op. Regio FoodValley is nationaal en internationaal bekend, maar 70% van de ondernemers is niet agri of food gerelateerd. Het gaat ze hun pet te boven, maar toch kunnen ze ervan profiteren. Ik ben trots als ik zie dat er nu massaal betonmolens van Bruil uit Ede staan te draaien op de Wageningen Campus voor de bouw van het Global Food Innovation Centre van Unilever. Als we onze kracht durven uit te dragen, dan draagt dat bij aan het succes van deze regio.

2. Infrastructuur
Concreter is de verbinding met Schiphol en de Randstad. De ov-verbinding naar Wageningen, Ede en Barneveld kan beter. Als je bedenkt dat Unilever in Wageningen gaat zitten met de R&D-afdeling, dan weet je dat de potentie heel groot is. De droom is een hoogwaardige lightrail-verbinding met Schiphol langs Barneveld en Wageningen. Wanneer je binnen een half uur op Schiphol kunt staan, dan kan deze regio echt uitgroeien tot een internationale topregio.

3. Niches
We moeten kiezen in welke sectoren we het verschil kunnen maken op nationaal en wereldwijd niveau. Wij moeten excelleren in kennis. Het heeft geen zin om honderden hectare bedrijventerrein in de markt te gooien, maar we moeten juist de focus leggen op research en development. Met meer slagkracht, samenhang en samenwerking. Dat betekent dat we partners binnen de regio moeten verbinden en ook met hen in gesprek moeten gaan om samen te ontdekken waar de speerpunten moeten liggen. Het Poultry Expertise Centre en de betrokken ondernemers weten veel beter waar de kansen liggen om maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderijen is een prachtig voorbeeld van zo’n initiatief dat met WUR, Aeres, overheid en bedrijfsleven wordt opgepakt om technieken te ontwikkelen waar de veehouderijsector internationaal van kan profiteren.

World Food Center
Een van de duidelijke keuzes die al gemaakt zijn in de regio is realisatie van het World Food Center (WFC) in Ede. Boeve: ‘Het Poultry Expertise Centre en de Wageningen University Research zijn de plekken waar kennis wordt verspreid naar bedrijven. Het World Food Center voegt er nog een component aan toe. Consumenten worden gekoppeld aan business en kennis. In het WFC leren bezoekers meer over het belang van voedsel. Als je bedenkt dat de Heineken Experience een groot succes is, dan verwacht ik hier nog meer van. Het is een enorme kans voor dit gebied. In het World Food Center kunnen we enorme dingen realiseren en meer begrip kweken voor deze sector. De maatschappelijke uitdagingen zijn groot, maar als we ergens progressie kunnen boeken, is het wel in de Regio FoodValley. Ook hogescholen en universiteiten uit andere delen van het land zien dit centrum als een fantastische kans om hun kennis te delen. Daar mogen we supertrots op zijn.’
 
 

Gert Boeve is sinds 2017 directeur van Regio FoodValley.