Positieve beeldvorming? Bepaal je eigen agenda

Er is al veel gezegd en geschreven over de recente uitbraak van vogelgriep. Veel burgers denken dat een uitbraak komt of wordt verhevigd door de intensieve veehouderij. Veel dieren ruimen roept al snel weerstand in de maatschappij op. Hoe krijgt de burger een evenwichtig beeld? Is het beeld dat de media schetsen wel correct? Relevante vragen, maar we kunnen niet onder het feit uit dat de poultrysector wel erg vaak negatief in het nieuws is – niet alleen rond de vogelgriep. En dat vind ik jammer. Onnodig ook.

Want we verzetten ontzettend goed werk met zijn allen. Kijk bijvoorbeeld naar de stappen die de laatste jaren zijn gezet op het gebied van milieu en dierenwelzijn: enorm positieve ontwikkelingen die de voorpagina’s zouden moeten halen. Alleen doen ze dat veel te weinig.

Hoe dat komt? Ik denk dat we te veel aan het verdedigen zijn en te weinig onze eigen agenda bepalen. Natuurlijk moeten we inspringen op signalen uit de maatschappij, maar daarnaast kunnen we zelf ook op veel betere wijze onze successen uitdragen.

In feite heb je drie groepen ondernemers. Ten eerste heb je de voorlopers die de dialoog zoeken met de consument, actief zijn op social media, open dagen organiseren. Vervolgens heb je de groep die daarop inspringt. Maar je hebt ook een zeer grote groep ondernemers die zegt: ‘Dit is aan mij niet besteed. Produceren en exporteren, dát is mijn werk’. Bij die groep mis ik de antenne om signalen van buiten op te vangen. Ze zijn heel erg gefocust op hun primaire werkzaamheden, maar lijken zich niet altijd te beseffen dat de consument over hun schouder meekijkt.

Maar hoe doe je dat dan? Daar – en dit is een directe oproep – ligt voor mij een belangrijke taak voor het Poultry Expertise Centre. Het PEC organiseert verschillende cursussen en onderwijsprogramma’s die vaak een zeer hoog kwaliteitsniveau kennen. Maar ik zou zo graag zien dat de ontwikkeling van die voelsprieten ook wordt opgenomen in het aanbod. Hoe leer je verder te denken dan je eigen primaire werkzaamheden en hoe spring je daarop in met de juiste communicatie?

Dat zijn wat mij betreft zeer belangrijke vragen die standaard onderdeel horen te zijn van het onderwijsprogramma; wat mij betreft hoeft daar geen specifiek onderwijspakket voor te komen. Want bij álles wat je doet speelt dat maatschappelijke aspect mee. Je moet je continu bewust zijn van wat je uitstraalt. Dat moet veel duidelijker en authentieker zijn dan een gelikte marketingcampagne.

Uiteindelijk zijn alle ondernemers – niet alleen de voorlopers – ambassadeur van onze poultrysector. Dus zijn we er met zijn allen verantwoordelijk voor hoe we in het nieuws komen. Want het is heel vervelend als de Partij van de Dieren iets roept wat onjuist is, wat vervolgens ook nog eens door half Nederland wordt overgenomen. Laten we samen proberen deze negatieve spiraal om te buigen.

We hebben met zijn allen veel in huis. Nu is het zaak dat de buitenwereld dat ook gaat zien.

Alex Spieker, Beleidsmedewerker AVINED