Begin dit jaar bezocht ik een rondeelstal in Beuningen en daar kreeg ik een heel nieuw beeld van de pluimveehouderij. Ik hield er een goed gevoel aan over. De stal zag er netjes en verzorgd uit, de dieren hadden het klaarblijkelijk naar hun zin. Met een gerust hart eet ik hun eitje of vlees.

Als provincie Gelderland zetten wij sterk in op het thema food, dat is de kracht van de regio Food Valley. En hoe beter we zichtbaar maken hoe er gewerkt wordt, des te beter de consument zich een eigen beeld kan vormen van het eten op zijn bord. Dat geldt dubbel en dwars voor de kip en het ei (die laatste was er als eerst, heb ik onlangs geleerd), want de pluimveesector heeft een verhaal, een goed verhaal. Juist kippenvlees heeft veel potentie in een tijd waarin de vleesproductie veel in de belangstelling staat, bijvoorbeeld als het gaat om de aanpak van ziekten, dierenwelzijn en de effecten van productie op onze leefomgeving. De consument wil wéten wat hij eet. En staat vaker stil bij de herkomst van ‘de kiloknaller’. En terecht, voeding spreekt íédereen aan.

De pluimveesector is zeer actief als het gaat om innovatie en daarom ben ik enthousiast over het nieuwe Poultry Innovation Lab. Het laat zien welke deskundigheid de Nederlandse pluimveesector in huis heeft, hoeveel kennis en ervaring er is met dierenwelzijn, wat het doet aan het terugdringen van milieuvervuiling en aan efficiënt ruimtegebruik. De inspanningen om bijvoorbeeld het gebruik van antibiotica terug te dringen, vormen een verhaal dat je de consument moet vertellen. Het zorgt niet alleen voor minder resistentie onder de kippen, maar het levert voor iedereen winst op voor de gezondheid doordat medicijnresten minder in het menselijk lichaam terechtkomen en hopelijk ook niet meer in het grondwater.

Op die manier zorgt het Poultry Innovation Lab ervoor dat veel meer partijen dan de negen deelnemende bedrijven er baat bij hebben. Innovaties krijgen er een kans, andere bedrijven haken aan, studenten leren in de praktijk én er wordt onderzoek uitgevoerd. Het mes snijdt aan vele kanten en dat is reden voor de provincie om bij te dragen aan dergelijke projecten. Voor ons als provincie is het dankbaar om aan te sluiten bij initiatieven die al stáán, waar ‘energie op zit’. Daarvan is het Poultry Expertise Centre een goed voorbeeld: onderwijs, bedrijven en onderzoek hebben elkaar al gevonden en weten eenzelfde boodschap te verwoorden en deze om te zetten in tastbare projecten als het Innovation Lab.

Daarbij biedt het Poultry Innovation Centre ook veel kansen voor de internationale profilering van de food-economie. In het buitenland worden de innovaties in de Nederlandse pluimveesector nauwlettend gevolgd en is er veel waardering voor de kwaliteit. Het laboratorium maakt dit letterlijk zichtbaar. Maar ook voor de Nederlandse consument is deze zichtbaarheid belangrijk en daar ligt een verantwoordelijkheid voor de sector. Laat zien dat de kippen een fatsoenlijk leven hebben, dat de sector helemaal niet zo milieuvervuilend hoeft te zijn. En dat je vlees en eieren veilig kunt eten als er verantwoord met de kippen wordt omgegaan. Kip kán.

Bea Schouten
Gedeputeerde provincie Gelderland