Den Haag neem je verantwoordelijkheid

Uit de vorige twee columns in deze reeks bleek een sterk gevoel van trots; we hebben goud in handen met de Nederlandse pluimveesector. En terecht! Vanuit de hele wereld zijn de ogen op ons gericht. Nederland heeft de afgelopen 25 jaar een zeer krachtig landbouwbeleid ontwikkeld en daar plukken we nu nog steeds de vruchten van.

Toch maak ik me zorgen. Zeer ernstige zorgen zelfs. De laatste jaren is een andere weg ingeslagen met het landbouwbeleid en ik vraag me af of we over 10 jaar nog wel innovaties in ons land zullen hebben. We hebben dringend een hoogwaardig nationaal praktijkcentrum nodig waar op hoog niveau pluimveeonderzoek kan worden aangeboden. Een plek waar nieuwe inzichten integraal – op het gebied van welzijn, maar bijvoorbeeld ook qua gezondheid, mestverwerking en fijnstof – worden onderzocht. Zodat men ons vanuit het buitenland ook op dat gebied weer als leidraad kan nemen.

En daar hebben we ook de bedrijven voor. In Nederland zijn veel innovatieve ondernemingen op het gebied van pluimvee gevestigd, die in staat zijn om de wereldproblemen in dit vakgebied integraal op te lossen. Ik mis alleen een sterke verbinder in het geheel, ik mis iemand die zijn verantwoordelijkheid neemt. Ik kijk daarbij nadrukkelijk naar Den Haag, dat naar mijn mening erg passief omspringt met deze belangrijke topsector.

Om aan te geven hoe schrijnend de situatie is: Wij hebben klanten, akkerbouwers uit Noord-Nederland, die hun primaire pluimveekennis uit Geel, België halen omdat die kennis in Nederland niet meer voorhanden is. Dat is natuurlijk absurd! Ik vind het absoluut een gemiste kans en maak me hier als ondernemer ontzettend zorgen over.

Stap 1 is dat er vanuit Den Haag duidelijk beleid komt dat voor continuïteit zorgt, zorg ervoor dat iemand leidend is. Vanuit de overheid wordt te veel gedacht dat die rol wel wordt opgepakt door het bedrijfsleven, maar daar is deze sector veel te versnipperd voor. Bovendien zijn de ondernemers bezig om te overleven, juist dan is het extra belangrijk dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt.

Wij zijn een heel innovatief bedrijf. 30 jaar geleden begonnen we bij 0, nu zitten we met een kleine 400 mensen in Nederland. Indirect zelfs met het dubbele of driedubbele. Het hangt echter zeer van toekomstige innovaties af of we die mensen hier kunnen behouden. Als wij geen praktijkproeven in Nederland kunnen doen, zal dat elders moeten plaatsvinden.

We zitten al 18 jaar in Brazilië en zijn ook in Rusland sterk vertegenwoordigd; momenteel overwegen we om ook daar praktijkbedrijven op te zetten. Nu nog halen we veel klanten naar Nederland, maar ook dat zou dan stoppen. De impact daarvan is moeilijk aan te geven, maar ik zou het op zijn zachts gezegd heel jammer vinden als Nederland haar voorsprong op pluimveegebied verliest.

Laten we ervoor zorgen dat het niet zover komt!

Cor van de Ven, Eigenaar en oprichter van de Vencomatic Group