Beter voer betere kippen beter milieu

Je bent wat je eet. Dat moet ook voor kippen gelden, denkt Laura Star, lector Aeres Hogeschool Dronten. Star doet sinds september 2017 onderzoek naar het optimaliseren van veevoeding met aandacht voor diergezondheid en milieu. Met haar lectoraat Precisievoeding en duurzame pluimveehouderij zal ze een bijdrage leveren aan de inhoud en vormgeving van onderwijs, onderzoek en kennisoverdracht op het gebied van precisievoeding. Hoe gaat het vijf maanden na de start met het onderzoek?

‘Het eerste jaar staat in het teken van het schrijven van het onderzoeksplan en het binnenhalen van financiering om de plannen uit te kunnen voeren, dus resultaten hebben we nog niet. Na dit eerste jaar zullen we 2-3 jaar onderzoek doen, en dan met name gericht op de pluimveehouderijen. Ik doe dat met nog twee collega’s en natuurlijk tal van studenten die bij ons onderwijs volgen.’ Wat al wel zeker is, is dat de focus zal liggen op drie deelgebieden: precisievoeding, diergezondheid en milieubelasting. Voor het optimale resultaat werkt Aeres Hogeschool Dronten samen met Schothorst Feed Research.

‘We willen onderzoeken hoe we kippen het beste kunnen voeren. Nu eten kippen in stallen allemaal hetzelfde voer. Sommige eten meer dan andere kippen en het effect op de kippen is wellicht ook anders. Wij onderzoeken of we persoonlijke diëten voor kippen kunnen maken waardoor ze beter gaan presteren. Dat er minder voedingsstoornissen zijn bijvoorbeeld of dat we het medicijngebruik kunnen verminderen. Belangrijke doelen die erg waardevol zijn voor de pluimveesector.’

‘In het onderzoek willen we ook bekijken of we met aangepaste voeding de ongewenste uitscheiding van afvalstoffen kunnen verminderen. De pluimveehouderij moet bijvoorbeeld goed letten op het fosfor- en stikstofniveau, dat kan deels door de voeding van kippen aan te passen. Het is ook nog een optie dat we gaan kijken naar de complete voederketen in relatie tot het milieu, maar dan onderzoek je een heel wereldsysteem.’

‘Mocht het daadwerkelijk stukken beter zijn om kippen individueel te voeren, dan vergt het nog heel wat aanpassing in de bedrijfsvoering om een stal zo in te richten natuurlijk, maar voor het zover is, gaan we eerst onderzoeken of kippen daar profijt van hebben.’

Laura Star heeft ruim negen jaar ervaring binnen Schothorst Feed Research. Na haar studie Zoötechniek bij Wageningen University promoveerde zij binnen de pluimveesector. Sinds 1 september 2017 is zij lector van het lectoraat Precisievoeding en duurzame pluimveehouderij.