Instructie aanvraag mestafzet ARN Weurt

Per 10 november 2017 is het voor getroffen pluimveehouders mogelijk om (na toestemming van de NVWA) met fipronil vervuilde mest af te voeren en te laten verwerken bij afval-energiecentrale ARN in Weurt. Uit een proefverbranding is gebleken dat ARN met name mest met minder dan 55% droge stof kan verwerken.

Wilt u hiervoor in aanmerking komen dan geldt de volgende procedure:

  • Vul het Aanvraag formulier MESTAFZET ARN Weurt in en verzend dit. Uitsluitend aanvragen voor mestafvoer naar ARN via dit formulier komen in aanmerking voor verbranding bij ARN.
  • Uw aanvraag wordt door het Fipronil Meldpunt Gelderse Vallei verwerkt.
  • Bij goedkeuring van de aanvraag ontvangt de pluimveehouder bericht van het Fipronil Meldpunt.
  • Het Fipronil Meldpunt meldt de goedgekeurde aanvraag bij Orgafert.
  • Vervolgens neemt Orgafert contact met de pluimveehouder op. Orgafert geeft de laaddatum aan. Met deze datum dient de pluimveehouder toestemming aan te vragen bij de NVWA voor de afvoer, d.m.v. het “formulier voor éénmalige afvoer bij blokkade”: https://formdesk.minlnv.nl/kcdv/aanvraag_afvoer_bij_blokkade_V1
  • Orgafert regelt het transport naar ARN Weurt.
  • De pluimveehouder stuurt de toestemming van de NVWA naar Orgafert: info@orgafert.nl
  • In overleg tussen de pluimveehouder en Orgafert wordt het totale tarief vastgesteld en aan de pluimveehouder medegedeeld. De verbrandingskosten bedragen € 40,= per ton excl. BTW. De kosten voor transport, bemonstering e.d., binnen een straal van 100 km rond Weurt, bedragen € 19,= per ton, excl. BTW.
  • De pluimveehouder ontvangt van Orgafert een factuur, die de pluimveehouder voorafgaand aan het transport dient te voldoen aan Orgafert.

Algemene gegevens

Gegevens mest