Nieuws

29 juni 2017| Tien innovaties onderzocht op reductie fijnstofemissie

Van tien leveranciers worden vanaf september 2017 innovaties onderzocht op de reductie van fijnstofemissie uit de veehouderij. Een expertpanel koos de bedrijven uit 21 aanmeldingen. Lees meer>>>

15-21 juni 2017| Smart Poultry missie naar Nederland

Agrimex Holanda organiseert van 15 tot en met 21 juni een missie naar Nederland voor een select gezelschap van Mexicaanse ondernemers en handelspartners. Rode draad van het programma is The Dutch Way, een letterlijke en figuurlijke rondreis door Nederland, die inzicht geeft in de Nederlandse pluimveesector en de ketenaanpak door bedrijven, kennisinstellingen en overheid. Lees meer>>>

9 juni 2017| Professional Master (Poultry) Business Development

Een professional Master Business Development die verbonden is met de wereld van Poultry Business? Dat is de uitdaging die we komend studiejaar verkennen. Er is een goede basis waarin al twee studenten in de pluimveehouderij gewerkt hebben (bij Vencomatic en bij De Heus). Dit smaakt naar meer! De basis is de internationale, 12-maands Master Agribusiness Development, verzorgd door Aeres Hogeschool Dronten. De master studenten werken een jaar in de praktijk van een bedrijf aan een uitdagend vraagstuk. Dit kan zowel een student zijn die stage loopt als een junior medewerker die zich door wil ontwikkelen naar Master niveau met de praktijk als vertrekpunt. Lees meer>>>

1 juni 2017| Pluimveesector wil regie voeren op emissiearme initiatieven en projecten

De pluimveesector heeft een Regiegroep Emissiearme Pluimveehouderij gevormd. Dit initiatief van LTO/NOP, ZLTO, LLTB, LTO Noord en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) moet voorkomen dat op meerdere plaatsen in het land, vanuit verschillende opdrachtgeverschappen, aan vergelijkbare aspecten en oplossingsrichtingen aan de reductie van emissies van fijnstof, geur, ammoniak en endotoxinen wordt gewerkt. Voorzitter van de Regiegroep Emissiearme Pluimveehouderij is Hugo Bens. Leden zijn beleidsmedewerkers van de provincie Gelderland en Limburg, de regio Food Valley en Agri Food Capital. Afstemming vindt plaats met de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken, alsook met de Wageningen Universiteit, Aeres hogeschool en het bedrijfsleven. Lees meer>>>

24 mei 2017| Ei, ei, ei, we zijn zo blij...Column: burgemeester Asje van Dijk

Lees meer>>>

16 mei 2017| Video: Leghennenstal voor onderwijs en onderzoek

Studenten van Aeres Hogeschool Dronten starten dit jaar met onderzoek in een nieuwe leghennenstal die voldoet aan het Beter Leven keurmerk met 3 sterren van de Dierenbescherming. Lees meer>>>

12 mei 2017| Reductie fijnstof in veehouderij

Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) in Barneveld heeft al meer dan twintig initiatieven verzameld, die mogelijk een oplossing kunnen bieden voor de problemen met fijnstof in de veehouderij. In september beginnen de eerste proeven en metingen. Lees meer>>>

19 april 2017| Aanpak fijnstof taak van politiek en pluimveesector

De uitstoot van fijnstof en ammoniak rond pluimveehouderijbedrijven is in sommige gebieden te hoog. De politiek wil het probleem aanpakken, de sector ziet de noodzaak ook. Maar de praktijk is soms lastig. Lees meer>>>

19 april 2017| Steeds meer kippen EU weer buiten

In Nederland blijft de landelijke ophokplicht voor pluimvee voorlopig van kracht. In steeds meer andere EU-landen mogen de eerste kippen echter weer naar buiten. Funest voor de Nederlandse eiersector. Lees meer >>>

5 april 2017| Zweedse delegatie bezoekt FoodValley

Östergötland is een agrarische foodregio die een belangrijk deel uitmaakt van de economie in het oosten van Zweden. Lees meer >>>


3 april 2017 | Workshop Poultry Logistics (Engels artikel)

Workshop on "POULTRY LOGISTICS" was held from 10 to 13 January 2017. The workshop was delivered by a poultry expert from the Netherlands "Bertus Bronkhorst". Lees meer >>>


3 april 2017 | Trainees uit Myanmar bij PEC in Barneveld voor training

Van 27 maart – 6 april 2017 volgen tien trainees uit de pluimvee branche uit Myanmar een training bij PEC in Barneveld. Lees meer >>>


23 maart 2017 | meld je aan voor de basiscursus basiscursus vleeskuikens

De basiscursus vleeskuikenhouderij is een unieke cursus die theorie en praktijk mixt. Vakspecialisten uit het bedrijfsleven brengen, in 8 dagen, thema’s onder de aandacht.

Lees meer >>>


23 maart 2017 | Regio FoodValley opent praktijkcentrum emissiereductie in Barneveld

Regio FoodValley maakt werk van de aanpak van fijnstof. Na de ondertekening van het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij opent de regio een Praktijkcentrum dat innovatieve technieken om de uitstoot van fijnstof aan te pakken, sneller toepasbaar maakt. Lees meer >>>


17 maart 2017 | Strooiselschuif erkend als emissiereducerende techniek

De dunne strooisellaag/strooiselschuif is per 15 maart erkend als techniek voor reductie van fijn stof PM10 en ammoniak (beide 20%). Lees meer >>>


1 maart 2017 | Spring course poultry 2017

In ten days, experts from educational institutes and private companies, offer an insight to all different aspects concerning the poultry chain. Lees meer >>>


16 februari 2017 | PEC bouwt Duurzame beter leven stal op terrein Aeres Hogeschool Dronten

Pluimveestal ontworpen volgens de richtlijnen van het Beter Leven-keurmerk drie sterren. Lees meer >>>


16 februari 2017 | Poultry Innovation Lab in Indonesische media

Medewerkers Ministerie van Landbouw volgen training. Lees meer >>>


16 februari 2017 | PEC op expo IPPE in Amerika

Lees meer >>>

15 december 2016 | Poultry Health, Climate and Feed Training

Ben je op zoek naar een training (ca. hbo-niveau) die zowel theoretisch als praktisch is?. Download dan hier de Engelstalige informatie >>>


12 december 2016 | Manifest Gezonde Leefomgeving veehouderij regio Foodvalley een feit!

Unieke samenwerking voor waarborgen gezonde leefomgeving voor mensen en dieren, met behoud van een innovatie. Lees hele bericht >>>


27 september 2016 | Uitnodiging opening Poultry Innovation Lab

Op 14 oktober 2016 opent het Poultry Innovation Lab van het Poultry Expertise Centre in Barneveld. Lees hele bericht >>>


21 juli 2016 | Kippen tegen malaria

Malariamuggen houden mogelijk niet van kippengeur. Dit biedt mogelijk om mensen te beschermen. Lees hele bericht >>>


29 juni 2016 | Eiwit vervangt antibiotica

Wetenschappers zijn erin geslaagd ziektekiemen te bestrijden met eiwitdeeltjes. Lees hele bericht >>>


1 juni 2016 | Betere ogen door eierdooiers

Eieren van kippen die speciaal voer hebben gekregen kunnen bijdragen aan de gezondheid van het oog. Lees hele bericht >>>


23 maart 2016 | Kippeneieren komende jaren tot 20% duurder

Dat meldt NRC Next op basis van een rapport van ABN AMRO dat woensdag 23 maart verschijnt. Lees hele bericht >>>


18 maart 2016 | Kamerleden Dik-Faber, Geurts en Kaya missen visie en ambitie voor teelt veevoer in Europa

In dit bericht staan de schriftelijke vragen die zij de staatssecretaris van Economische Zaken gesteld hebben over het rapport van de Raad voor Regionaal Veevoer. Lees hele bericht >>>


12 februari 2016 | Ontwikkeling volautomatisch systeem voor geslachtsbepaling

Enkele duurzame en innovatieve MKB-projecten krijgen Europese subsidie voor de ontwikkeling van een volautomatisch systeem voor geslachtsbepaling bij pluimvee. Lees hele bericht >>>


12 februari 2016 | Traceerbaarheid eieren vergroot door lancering eicode-app

De lancering van de eicode-app is een feit. Met deze gratis app kunnen consumenten door het intikken van de printcode van een ei zien van welke boerderij de eieren die ze kopen, afkomstig zijn. Lees hele bericht >>>


10 februari 2016 | Hbo-broedplaats voor specialisten

CAH Vilentum in Dronten heeft als enige hogeschool in Nederland een opleiding Varkens- en pluimveehouderij. Lees meer >>>


27 januari 2016 | Modulair programma pluimveehouderij

Tiendaagse training voor mensen die werkzaam zijn in de pluimveehouderij of mensen in gerelateerde bedrijven die hun basiskennis willen vergroten. Lees meer >>>


27 januari 2016 | International Poultry Expo

PEC aanwezig op de IPPE in Atlanta om nieuwe kennis te verzamelen. Lees meer >>>


7 januari 2016 | Vijfde Barneveld-taire Barbecue

Vooraankondiging van deze lustrumbijeenkomst die in het teken staat van 'leren en informeren'. Lees meer >>>


5 januari 2016 | Meest gelezen artikelen op Pluimveelab.nl

Waar waren we druk mee of in geïnteresseerd. Lees meer >>>


26 november 2015 | Eerste steen gelijmd voor educatief pouiltry innovation lab

In Barneveld komt een Poultry Innovation Lab waar kennis en innovaties binnen de pluimveesector een plek krijgen. Burgemeester Van Dijk van Barneveld lijmde de eerste steen. Lees meer >>>


12 november 2015 | Pluimvee-experts bespreken resultaten enquête

25 pluimvee-experts hebben de resultaten besproken van de enquête naar de opvattingen over dierenwelzijn en volksgezondheid in de sector. Download hier de presentatie. Lees meer >>>


11 november 2015 | Start bouw Poultry Expertise Centre in Barneveld

Bouwbedrijf Wim Top uit Kootwijkerbroek is gestart met de bouw van een nieuwe pluimveestal op het terrein van Groenhorst Barneveld. De stal is ontwikkeld voor educatie en experimenten. Lees meer >>>


27 oktober 2015 | Poultry Expertise Centre krijgt exclusieve mogelijkheid voor nevenvestiging in Oost Azië

De handelsmissie naar Zuid-Korea – waaraan verschillende bedrijven, brancheorganisaties en ook de gemeente Barneveld deelnamen – heeft de bestaande contacten met de Zuid-Koreaanse stad Iksan verstevigd en heeft de basis gelegd voor nieuwe bedrijfsontwikkelingen en kennisuitwisselingen. Lees meer >>>


21 oktober 2015 | Mannetjeskuikens vernietigen hoeft straks niet meer dankzij deze startup uit Leiden

In Duitsland, Frankrijk en België zwelt de kritiek op het doden van eendagshaantjes aan. De Nederlandse startup In Ovo ontwikkelt een machine om de haantjes al in het ei van de hennen te scheiden. Lees meer >>>


6 oktober 2015 | E-learning project

Begin september is de Internationale e-learning course gestart. Lees meer >>>


6 oktober 2015 | Oproep onderzoeksproject

Marktonderzoek in opkomende economiën laten doen? Lees meer >>>


6 oktober 2015 | Deelname aan CLA congres

Medio september heeft Poultry Expertise Centre met samen 14 Nederlandse bedrijven (via het consortium AgriMEX Holanda) deelgenomen aan het CLA congres in Ecuador. Lees meer >>>


6 oktober 2015 | Bedrijfskeurder ambachtelijke productie afgerond

Acht cursisten slagen voor opleiding bedrijfskeurder ambachtelijke productie. Lees meer >>>


11 september 2015 | Eieren als bron voor medicijnen

In eieren worden de laatste jaren steeds meer stoffen gevonden die de basis vormen van medicijnen voor mensen. Lees meer >>>


30 juli 2015 | Derde Barneveld-taire barbecue

Voor de 3e keer op rij organiseert Stichting Wereld Eidag in samenwerking met Poultry Expertise Centre en de Aeres Groep/Groenhorst Barneveld, weer een Barneveld-taire op dinsdag 8 september a.s. van 16.00 tot 20.30 uur. Lees meer >>>


24 juni 2015 | Diervoerderbedrijf De Heus familiebedrijf van het jaar

NOS meldt dat de Heus tot het beste familiebedrijf van het jaar is verkozen. Lees meer >>>


15 juni 2015 | Nederlandse eierproducten mogen naar VS

ANP/NOS meldt dat Nederlandse bedrijven eierproducten gaan leveren aan de VS. Lees meer >>>


04 juni 2015 | Internationale mengvoeroperators voltooien opleiding

31 cursisten uit Afrikaanse en Aziatische landen voltooien hun intensieve driemaandse cursus op het gebied van mengvoederproductie. Lees meer >>>


04 juni 2015 | PTC+ doet onderzoek en verzorgt trainingen in Indonesië

Ontwikkeling voorbeeldbedrijven voor snel groeiende vleeskuikenhouderij. Lees meer >>>


21 en 22 mei 2015 | Poultry Expertise Centre sponsor en standhouder op symposium Hogere Pluimveegezondheid

Steeds meer pluimveehouders maken kennis met het Poultry Expertise Centre. Lees meer >>>


17 april 2015 | Verbindende luis in de pels

Interview met Ruud Zanders in de Barneveldse krant. Lees meer (pdf) >>>


31 maart 2015 | Column lector Gezonde Pluimveehouderij

Ruud Zanders, lector van CAH Vilentum, schrijft één keer per twee maanden een column voor Pluimveeweb.nl. Lees meer op die website >>>


27 maart 2015 | Column over inauguratie lector Gezonde Pluimveehouderij

De Barneveldse burgemeester dr. J.W.A. van Rijk schrijft in zijn tweewekelijkse column over de inauguratie van de lector Gezonde Pluimveehouderij. Lees meer >>>


1 april 2015 | Innovatiedag pluimveehouderij

Een gevarieerde dag met allerlei presentaties. Lees meer >>>


24 maart 2015 | Brochure Mid Career Professional Training Programmes

De brochure Mid Career Professional Training Programmes van het expertisecentrum Varkens, Pluimvee en Veevoeder van PTC+ is beschikbaar. Lees meer >>>


12 maart 2015 | Ethiopië-project Aeres Groep wint Orange Carpet Award

Op 12 maart jl heeft de Aeres Groep de Orange Carpet Award gewonnen voor het mbo. Een deel van de activiteiten binnen dit project vindt plaats binnen het Poultry4Ethiopia programma. Lees meer >>>

25 februari 2015 | Inaugurale rede lector Gezonde Pluimveehouderij

Op 19 maart a.s. zal Ruud Zanders in Dronten een toekomstperspectief schetsen voor de pluimveehouderij en het pluimveehouderijonderwijs. Lees meer >>

10 februari 2015 | English spoken winter course 2015

The English spoken winter course gives an efficient and practical insight in de the poultry sector. Lees meer >>

21 januari 2015 | Successful conference starting point for European collaboration

25 participants, 5 countries – Belgium, Ireland, Sweden, United Kingdom and the Netherlands, 1 goal: the European Conference on Poultry Knowledge and Education paved the way for a fruitful collaboration on European level. Lees meer >>


27 januari 2015 | Nascholing “Anoxia-toepassingen voor verdoven en doden van pluimvee”

Een nieuwe methode voor het humaan doden van landbouwhuisdieren is de Anoxia schuimmethode. Op vrijdag 27 februari 2015 organiseren PEC en Anoxia Europe BV een nascholingscursus hierover. Lees meer >>

27 januari 2015 | Studenten gezocht voor hogeschoolproject

Help jij met jouw afstuderen mee aan een groot, meerjarig project voor de verduurzaming van de eiwitvoorziening voor veevoer? Er zijn dus mogelijkheden op het gebied van bedrijfskunde, teelt, veevoeding, logistiek, techniek en regelgeving. Lees meer >>


27 januari 2015 | PEC neemt deel aan K2K-project Indonesië

PEC neemt deel aan het "Broiler Farm Managementproject. Doel is het ontwikkelen van trainingsprogramma's. Lees meer >>


27 januari 2015 | Unieke samenwerking groen en grijs onderwijs en bedrijfsleven

Studenten ontwerpen samen een innovatieve pluimveestal. Lees meer >>


9 december 2014 | Aeres Groep wint Niche- tender

De Aeres Groep heeft, samen met de Maastricht School of Management en Wageningen UR, de Niche-tender NICHE-IDN-223 gewonnen. De titel van het winnende project is ‘Capacity building in animal logistics of poultry and livestock. Lees meer >>


18 november 2014 | PTC+ traint cursisten uit Dubai

Bij PTC+ in Barneveld wordt gedurende twee weken een groep cursisten uit Dubai getraind. De deelnemers zijn staff-medewerkers van het Public Health Services Department van het ministerie van Landbouw in Dubai. Lees meer >>


27 oktober 2014 | Nieuwe training succesvol afgerond

Op woensdag 8 oktober jl reikte PTC+ de eerste certificaten uit van de nieuwe training ‘Toegepaste reiniging en desinfectie’. Deze cursus vloeit voort uit de wijzigingen van de Wet op Dierproeven (WOD). Lees meer >>


16 oktober 2014 | Jeroen Olijslager nieuwe kennismaker pluimvee

Student Jeroen Olijslager is de nieuwe Kennismaker Pluimvee. Als Kennismaker is hij de schakel tussen het bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek, maatschappij en primaire ondernemers in de pluimveehouderij. Lees meer >>


3 september 2014 | Eerste editie Summercourse Poultry succesvol afgesloten

Afgelopen week vond de eerste editie van de Summercourse Poultry plaats in een de huidige vorm. Gedurende week werden theorie en praktijk met elkaar afgewisseld. Lees meer >>


2 september 2014 |Topkok treedt op in promotiefilm Hollandsch Glorie

De initiatiefnemers strikten meesterkok Luc Kusters van het Bolenius restaurant uit Amsterdam. Hij gaat een rol spelen in de film. Lees meer >>


11 juni 2014 | Tekort technici Valleiregio loopt op

Hoewel de werkgelegenheid in de regio FoodValley de komende jaren blijft groeien, waarschuwt de provincie Gelderland voor kwalitatieve aansluitingsproblemen op de arbeidsmarkt. Lees meer >>


2 juni 2014 | Poultry Expertise Centre druk bezocht tijdens de VIV Europe

Op en rond de VIV Europe – gehouden van 20 t/m 22 mei – was het Poultry Expertise Centre actief aanwezig. Het Poultry Expertise Centre stond hier met een stand, midden tussen de de fabrikanten van feed Mill equipment. Lees meer >>


26 mei 2014 |AgriMexico matchmaking

Op 21 mei jl. organiseerde PTC+ als coördinator het AgriMexico consortium op de VIV Europe een matchmaking tussen de consortiumleden, een delegatie van de UNA (Unión Nacional de Avicultores) en Mexicaanse zakenrelaties van het consortium. Lees meer>>


1 april 2014 | Inspiratiesessie door Mariska van Asselt

Blije kip of veilige kip. Het Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen organiseerde een inspiratiesessie waarin Mariska van Asselt het publiek mee nam in het dilemma tussen dierenwelzijn en volksgezondheid. Bekijk hier de TED.


10 maart 2014 | Onderzoek “Dierenwelzijn en volksgezondheidsrisico’s in de pluimveehouderij"

Op dinsdag 1 april houdt promovendus Van Asselt in de Aula van Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen, Drieslag 2 in Dronten een inspiratiesessie met de titel 'Blije kip of veilige kip? Een dilemma tussen dierenwelzijn en volksgezondheid'. Kijk hier voor de uitnodiging. Lees meer>>


3 maart 2014 | Poultry Expertise Centre gepresenteerd tijdens kennismakingsbezoek aan Barneveld van Europarlementariër L.J.J. van Nistelrooij

Op 20 februari 2014 bracht CDA Europarlementariër L.J.J. Van Nistelrooij een oriënterend bezoek aan de gemeente Barneveld. Het bezoek vond plaats bij Kalverhouderij Beekzicht in Barneveld. Lees meer>>


17 februari 2014 | Ministerie Economische Zaken meets the Dutch Poultry Sector

Op 6 februari 2014 bezocht een grote delegatie van het Ministerie van Economische Zaken (DG Agro) een aantal topbedrijven in de pluimveehouderij. Doel van het bezoek was een beter beeld te vormen van positie van de Nederlandse pluimveehouderij in de wereld en over de actuele zaken die spelen. Lees meer>>


14 februari 2014 | TED door Ruud Zanders opnieuw goed bezocht

11 februari heeft lector Ruud Zanders zijn TED nog een keer gedaan als ontbijt sessie. Vanwege de succesvolle TED op 3 december jl. en om het bedrijfsleven nogmaals de gelegenheid te bieden om de TED bij te wonen, heeft het Poultry Expertise Centre een ontbijtsessie georganiseerd. Lees meer>>


10 februari 2014 | Ontbijtbijeenkomst AgriMexico met UNA Mexico start van succesvolle samenwerking

Van 28 t/m 30 januari vond de International Production & Processing Expo (IPPE) in Atlanta plaats. Tijdens deze beurs organiseerde de Nederlandse Ambassade in Mexico in samenwerking met het Poultry Expertise Centre een ontbijtbijeenkomst voor het recentelijk gestarte AgriMexico consortium. Lees meer>>


7 februari 2014 | MOBA en de Pluimveeopleiding Barneveld starten met een pilot

In het kader van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap is een eerste Pilot opgezet waarbij MOBA en het pluimveeonderwijs gaat samenwerken. Op 5 februari vond de aftrap plaats van een case die door zowel MOBA als het onderwijs is samengesteld. Lees meer>>


Februari 2014 | Groenhorst start met een BTEC level 3 pluimveehouderij

In navolging van het succes van het BTEC (Business and Technology Education Council) level 3 programma Melkveehouderij voor internationale studenten, is het Groenhorst College op dit moment begonnen met de voorbereidingen voor een 5 maanden durende pluimvee training in BTEC. Lees meer>>


29 januari 2014 | Focusland Indonesië

Indonesië is een van de focuslanden waar het Poultry Expertise Centre (PEC) zich op richt. In het najaar van 2013 heeft het PEC in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en de Topsector Agri & Food een... Lees meer>>


3 december 2013 | Inspiratiesessie door lector Ruud Zanders

Wat verdwijnt eerder... De kip of het ei?
In 18 minuten gaf Ruud een inspirerende visie over de pluimveehouderij.
Lees meer>>


Najaar 2013 | Consortium AgriMexico

In september 2013 vond een missie plaats van Nederlandse pluimveebedrijven naar Mexico. Doel was de presentatie van een plan voor ‘gezond pluimvee’ evenals het uitwisselen van ervaringen. Lees meer>>


11 oktober 2013 | Ethiopiërs komen kippen kijken

Hoe werkt de Nederlandse pluimveesector? Commercieel geproduceerd kippenvlees is in trek in Ethiopië. Omdat de rijkdom in het land toeneemt, eten steeds minder mensen kippen en eieren uit eigen tuin. Lees meer>>


18 september 2013 | Barneveld-taire BBQ 2013: Samenwerking en innovatie van de sector

Woensdag 18 september jl. vond bij Groenhorst Barneveld de aftrap van de Wereldeidagen plaats, de Barneveldtaire BBQ. Een bijeenkomst die bijgewoond werd door ca. honderd vertegenwoordigers uit de pluimvee industrie, onderwijs en overheid. Lees meer>>


1 juli 2013 | Kick-off Poultry Expertise Centre

Donderdag 27 juni vond de kick-off van het Poultry Expertise Centre plaats. Deze bijeenkomst werd speciaal georganiseerd voor de bedrijven en onderwijsinstellingen die hebben aangegeven om de komende jaren samen te willen werken aan het vormgeven van het Poultry Expertise Centre. Lees meer>>


23 maart 2017 |

Lees meer >>>


17 maart 2017 | Strooiselschuif erkend als emissiereducerende techniek

Lees meer >>>

Eendagskuiken, eieren en geslachte kip